Typowe usterki układu klimatyzacji

Nieszczelność układu klimatyzacji:
Spowodowana najczęściej uszkodzeniem skraplacza(chłodnicy klimatyzacji). Skraplacz wykonany z aluminium jest wystawiony na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz sól drogową w okresie zimowym. Powoduje to utlenienie materiału oraz nieszczelność w konsekwencji prowadzące do konieczności wymiany chłodnicy na nową. Inne możliwości to: nieszczelna obudowa sprężarki lub jej uszczelnienie czołowe, skorodowane przewody gumowe, skorodowane rurki aluminiowe, uszkodzony parownik, spracowane uszczelki (oringi) na połączeniach.

Mała ilość czynnika chłodzącego:
Brak szczelności układu lub naturalna ucieczka czynnika. Należy pamiętać, że mała ilość czynnika powoduje przegrzanie sprężarki klimatyzacji co prowadzi do jej zatarcia. Pogarsza się również wydajność chłodzenia wewnątrz kabiny.

Zatkany układ klimatyzacji: Granulat znajdujący się w osuszaczu/filtrze klimatyzacji wylatuje, zatykając układ. Powoduje to najczęściej zatarcie kompresora oraz wysokie koszty naprawy. Przyczyną jest stary nie wymieniany regularnie i skorodowany osuszacz.

Uszkodzony wentylator skraplacza: Wentylator skraplacza w gorące dni pomaga zmniejszyć ciśnienie oraz temperaturę czynnika w chłodnicy klimatyzacji. Jego awaria powoduje pracę układu w warunkach podwyższonego ciśnienia, co w konsekwencji prowadzi do zatarcia kompresora.

Uszkodzona sprężarka: Ze względu na zużycie eksploatacyjne; nieszczelność spowodowana zużyciem uszczelnień gumowych, głośna praca spowodowana hałasującymi łożyskami, spalenie elektromagnesu sprzęgła. Zatarcie sprężarki najczęściej jest spowodowane pracą bez oleju, który krąży w układzie razem z czynnikiem chłodniczym.